Search

สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อาคาร/สนามแข่งขันชนิดกีฬาGoogle Map
ห้องศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษอีสปอร์ตเส้นทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
จานร่อน(กีฬาสาธิต)เส้นทาง
เส้นทาง
อาคาร 8 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษบริดจ์เส้นทาง
อาคารศูนย์กีฬาในร่มสิริวัณณวรีกีฬาเวศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษฟุตซอล -ชาย – หญิงเส้นทาง
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษฟุตบอล-ชายเส้นทาง
โรงยิมส์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษยิมนาสติก (ศิลป์ , แอโรบิค , ลีลา )เส้นทาง
สนามกรีฑา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกรีฑาเส้นทาง
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเทควันโดเส้นทาง
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษเปตองเส้นทาง