Search

สรุปภาพรวมผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” แบบรวมภูมิภาค

สรุปภาพรวมผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” แบบรวมภูมิภาค

🏆 ภาค 1 (กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก) ทำได้ 326 เหรียญทอง 269 เหรียญเงิน 319 เหรียญทองแดง (คิดเป็น 42.34%)

🏆 ภาค 2 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) ทำได้ 97 เหรียญทอง 126 เหรียญเงิน 169 เหรียญทองแดง (คิดเป็น 12.60%)

🏆 ภาค 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 180 เหรียญทอง 170 เหรียญเงิน 254 เหรียญทองแดง (คิดเป็น 23.38%)

🏆 ภาค 4 (ภาคใต้) 106 เหรียญทอง 120 เหรียญเงิน 168 เหรียญทองแดง (13.77%)

🏆 ภาค 5 (ภาคเหนือ) 61 เหรียญทอง 86 เหรียญเงิน 163 เหรียญทองแดง (คิดเป็น 7.91)