Search

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

นายวิษณุ ไลชะพิษ รองผู้ว่าการ ฝ่ายบริหารพลเอกรณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้แทนประธารกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศนายปริญญา ช่วยเกตุคีรีรัตน์ โฆษกคณะกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร และนายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ