Search

สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ศรีสะเกษ

อาคาร/สนามแข่งขันชนิดกีฬาGoogle Map
อาคารไพรบึง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษเซปักตะกร้อเส้นทาง
อาคารขุนหาญ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษตะกร้อลอดห่วงเส้นทาง
สนามชายหาด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษตะกร้อชายหาดเส้นทาง
อาคารดุสิตฮอล์ล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษปันจักสีลัต เทเบิลเทนนิสเส้นทาง
สนามฟุตบอล, สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษปัญจกีฬาเส้นทาง
สนามฮ๊อกกี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษฮอกกี้ -กลางแจ้ง ,ลอนโบว์ลสเส้นทาง
สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จานร่อน(กีฬาสาธิต)เส้นทาง
เส้นทาง
สนามเทนนิส มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษเทนนิสเส้นทาง
สนามยิงปืน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษยิงปืนเส้นทาง
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษฟุตบอล-ชายเส้นทาง
สระว่ายน้า สระกำแพงใหญ่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษว่ายน้าเส้นทาง
โดมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษฮอกกี้ -ในร่มเส้นทาง
สนามกอล์ฟ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษวู้ดบอลเส้นทาง