Search

กำหนดการอบรมผู้ช่วยผู้ตัดสิน และประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-25 มีนาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565)